Maksājumu var veikt

  • ar kredītkarti vai debetkarti (Visa, Visa Electron, MasterCard un Maestro);
  • ar internetbanku (Latvijas bankas);
  • ar bankas pārskaitījumu.

Banku rekvizīti

SKY MAXXI SIA

Juridiskа adrese: Tirzas 1a, Rīga, LV-1024
Reģistrаcijas numurs: 40103416234

Banku rekvizīti:

  • Swedbank | SWIFT HABALV22, konts: LV94HABA0551037503472
  • SEB | SWIFT UNLALV2X, konts: LV53UNLA0050017128933

Sadaļā ‘maksājuma mērķis’ norādiet pasažiera uzvārdu un pasūtījuma numuru.